วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 – 4 ร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลครูดีเด่น
และคุณครูผู้ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์