วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม” ภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม